FR | NL

 Hoe veilig is mijn spaargeld?spaarrekening
In principe is uw geld veilig tot 100.000 euro. Dit geldt voor geld dat u spaart bij Belgische banken, maar ook voor banken buiten België, die onder het garantiestelsel van een ander land vallen.

Belgische waarborgfonds

Dit fonds keert 100.000 euro per rekeninghouder uit mocht een bank of verzekeringsmaatschappij failliet gaan. U zult dan in ongeveer 6 weken uw geld terugontvangen. Dit betekent wel dat u mogelijk een paar maanden niet bij uw geld kunt komen.
De financiële instelling moet wel ingeschreven zijn in het register van de Nationale Bank van België. Uiteraard geldt dit voor alle spaarrekeningen op deze website. Toch is het verstandig omdat na te gaan, indien u hier twijfels over heeft.

Europees garantiefonds

In Europa is afgesproken dat elk land een fonds heeft om spaarders tot 100.000 euro te garanderen. Het maakt daarom niet veel uit of uw geld bij een Belgische bank of een Nederlandse bank staat. Toch is er wel een belangrijk verschil. Mocht de bank failliet gaan, dan zult het geld uit een ander land moeten zien te bemachtigen. Dit zal ongetwijfeld relatief lang duren en u in een grotere onzekerheid laten. De kans dat u het geld niet terug zult krijgen is nihil. Het duurt mogelijk alleen wat langer.

Is de credit rating van bank belangrijk?

De credit rating is moeilijk op waarde te schatten voor veel mensen en meestal van ondergeschikt belang. De ene bank is veiliger dan de andere. Toch geldt het waarborgfonds voor iedere spaarrekening op dezelfde wijze. Boven 100.000 euro is uw geld bij geen enkele bank veilig, maar wel veiliger bij de ene bank dan bij de andere. Heeft u meer dan 100.000 euro dan is spreiding het beste om uw risico’s te verkleinen. Kunt u dat niet, dan is het verstandig om te kijken naar een bank met een goede credit rating. Overigens bieden grote banken een extra zekerheid. Deze zogenaamde systeembanken zullen door de overheden koste wat koste geprobeerd worden overeind te houden, vanwege het besmettingsgevaar. Is de credit rating dan onbelangrijk? Gebruik uw gezonde verstand en spreid uw geld, dat is belangrijker.

Business savings account

Het Belgische Beschermingsfonds geldt niet voor diegene die hun balans volledig moeten neerleggen. Dit speelt pas een rol als u 50 man in dienst heeft en/of een omzet of winst heeft die de in miljoenen loopt. Als u echter een klein bedrijf heeft wordt u tot 100.000 euro wel beschermd door het beschermingsfonds.

Berekening hoogte waarborg

De waarborg wordt berekend per persoon per bank. Als u met twee personen een rekening heeft, dan geldt voor u allebei dezelfde garantie. Soms opereren banken onder dezelfde bankvergunning van hetzelfde bedrijf. In dat geval geldt slechts een keer de waarborg. Overigens hebben banken die onder hetzelfde moederbedrijf vaak wel verschillende bankvergunningen. Het heeft dus zeker zin om dit te controleren. De waarborg geldt alleen voor de hoogte van uw spaargeld. Of u ook een lening heeft maakt voor de berekening niets uit.