FR | NL

 Getrouwheid en de berekening van de rentesparen
De rente die u ontvangt op uw spaarrekening bestaat u twee delen: de basisrente en de getrouwheidspremie. Samen vormen deze twee rentes de totale rente:
 
  • Basisrente: dit is de rente die u altijd ontvangt. Normaliter wordt per dag uw spaarsaldo berekent en ontvangt u per dag de basisrente. De rente die u ontvang op een dag is onafhankelijk van het saldo van gisteren.
  • Getrouwheidspremie. Dit is een extra rentevergoeding die u ontvangt als u het spaargeld 12 maanden lang op de rekening heeft staan.

Berekening getrouwheid

De getrouwheidspremie ontvangt u over het spaargeld wat u gedurende twaalf maanden onaangeroerd laat. De berekening van de getrouwheidspremie is zeer ingewikkeld. Het nemen van een rekening met getrouwheidspremie heeft voornamelijk zin als u zeker weet dat u gedurende twaalf maanden niet aan uw geld komt. Neemt u geregeld geld af, dan is dit niet de meest voordelige spaarrekening voor u.

Uitkering getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie wordt uitgekeerd 12 maanden nadat u het geld op de rekening heeft gestort. Het storten van de getrouwheidspremie geschiedt ieder kwartaal, u hoeft er dus niet tot aan het einde van het jaar voor te wachten. U kunt dus zonder problemen het hele jaar door een spaarrekening openen.

Roerende Voorheffing

Als uw spaargeld het vooraf bepaalde plafond passeert dan is de rente die bij u wordt uitgekeerd lager dan de geadverteerde rente. Dit komt omdat er dan de roerende voorheffing bij u in rekening wordt gebracht. Echter onder een bepaald plafond is uw opgebouwde spaarrente vrij van belastingen. Heeft u meerdere rekeningen dan ben u zelf verplicht om tijdens uw belastingaangifte de roerende voorheffing aan te geven.