FR | NL

 Online sparen de voordelen en nadelenDe vele voordelen van online sparen

Sparen is meer dan een appeltje voor de dorst. Het is nodig om belangrijke bestedingen te doen, zoals sparen voor uw oude dag, de studie van uw kind of een nieuwe auto. Met sparen voorkomt u dat te moeten lenen, waarbij u tegen een relatief hoge rente uw aankopen doet. Een internetspaarrekening biedt u daarbij nog meer voordeel op:

  • U kunt eenvoudig via uw PC al uw verrichtingen doen.
  • In een paar minuten en enkele muisklikken is een internetspaarrekening te openen.
  • Online sparen kost niets. Al uw verrichtingen zijn gratis.
  • U profiteert van een rente die bijna altijd flink boven uw eigen bank ligt.
  • Het is makkelijker om uw geld te spreiden, waarmee u optimaal profiteert van het depositogarantiestelsel.

De beperkingen van spaarrekeningen

  • De spaarrente is relatief laag, zelfs lager dan de inflatie. Dit betekent dat u op lange termijn inteert op uw vermogen. Om op langere termijn vermogen op te bouwen kunt u daarom meestal beter een deel van uw geld beleggen.
  • U betaalt een roerende voorheffing. Boven een plafond kunt u deze niet fiscaal verrekenen
  • Als u geld leent, is het vaak verstandig om eerst de lening af te lossen. U leent vaak tegen een veel hogere rente dan dat u spaart.
  • Sparen is niet zonder risico’s. Dat is nooit het geval geweest, maar de afgelopen jaren zijn diverse banken internationaal kopje ondergegaan. U bent wel tot 100.000 euro per persoon gedekt door het beschermingsfonds. Boven dit bedrag loopt u risico, en geen enkele bank is helemaal veilig.

Sparen in België

België is een land waar veel gespaard wordt. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis is de hoeveelheid spaargeld flink aangegroeid. Aan de ene kant is het logisch dat Belgen zoeken naar een extra appeltje voor de dorst. Aan de andere kant is de rente laag, zeker in vergelijking met de inflatie. Netto blijft er na inflatie meestal niets over van uw spaargeld. Meer rendement is er te behalen met beleggen, maar hiervoor zijn veel Belgen nog erg schuw.

De vermogenspositie van Belgen is gemiddeld genomen erg rooskleurig. Het totale vermogen van gezinnen ligt boven de 731 miljard. Een Belg heeft gemiddeld 66.500 euro aan vermogen. Hiermee heeft de Belg de dikste bankrekening in de gehele Europese Unie volgens het bureau Eurostat (2011). Hierbij is de waarde van onroerend goed niet meegenomen. Tegenover de waarde van onroerend goed van ongeveer 1000 miljard euro staat slechts een bescheiden schuld van 161 miljard.

Een mogelijke stimulans van de sterke vermogenspositie is het fiscaalgunstige belastingklimaat. Dit trekt relatief welvarende burgers uit andere landen. Omdat er geen belasting op vermogen en successie wordt geheven blijft er voor de gemiddelde Belg meer over, dan dit in andere landen het geval is. In de omringende landen gelden aanzienlijke vermogensbelastingen (1,2% over het vermogen in Nederland, en in Frankrijk wordt rendement bij het inkomen opgeteld. ). Het verwondert daarom niet dat discussies over de introductie van een vermogensbelasting zo nu en dan weer oplaaien in België.

Achtergrond SpaarrekeningOpenen

SpaarrekeningOpenen.be zijn we gestart omdat een handig overzicht van de verschillende spaarrekeningen miste in België. Er zijn op het internet al wel veel lijstjes met spaarrentes te vinden. Toch is het moeilijk om er achter te komen wat nu het verschil is tussen de Belgische spaarrekeningen. De website vervult een duidelijke behoefte, gezien de snelle groei. Ook laten veel bezoekers vragen achter, die ons weer aansporen om onze website nog verder te verbeteren en uit te breiden.